Gasten > 2022 > Mr Garcin


mr garcin

Mr Garcin

Marvel - DC Comics - Disney - ...

Als atypische kunstenaar eigent de heer Garcin zich de iconen van de popcultuur opnieuw toe door ze uit te snijden en opnieuw samen te stellen in kunstwerken die hun grafische evolutie laten zien.

Geopenbaard door Marvel met zijn beroemde cover van n°700 van “The Amazing Spider-Man”, heeft hij sindsdien regelmatig fantastische covers geproduceerd voor hun vlaggenschipserie (Captain America, Thor, Immortal Hulk, Venom enz…)

Het werk van Mr. Garcin kan echter alleen verwijzen naar Marvel, aangezien hij ook DC Comics-personages exploiteert en ermee speelt (Batman, Wonder Woman enz…) en covers produceert voor andere uitgevers (Picture, Dynamite).

Ook personages uit de Japanse populaire cultuur fascineren hem.

Hij zal op beide dagen aanwezig zijn op de stand van Central Comics!

Koop Toegangstickets